19
Пет, Апр

Какви са предимствата

Какви възможности ви дава медиацията:

 

Медиацията ви дава възможност да:

 

 • Обсъдите спорните въпроси в сигурна и добронамерена среда
 • Създадете ваше собствено споразумение, което най-добре съответства на вашите нужди и интереси
 • Защитите личните и търговските си тайни
 • Спестите време и пари
 • Намалите враждебността и тревогите
 • Запазите и подобрите личните и търговските си отношения с другата страна
 • Подобрите общуването и техниките за разрешаване на проблеми в междуличностното и бизнес общуване
 • Постигнете споразумение, което е много вероятно да бъде изпълнено доброволно, тъй като е договорено съвместно с другата страна по спора и съответства на общите интереси.

 

Най-често медиацията завършва със споразумение.

 • В над 80% от случаите споразумението се изпълнява доброволно, защото страните сами са го договорили, по начин, който смятат, че съответства на интересите им.
 • Дори да не постигнете споразумение, Вие и другата страна
  • ще изясните спорния въпрос
  • ще общувате много по-лесно
  • ще подобрите отношенията си
  • ще запазите търговските си тайни
  • ще създадете предпоставки за разрешаването на спорния въпрос в бъдеще.

 

Какви са качествата на процедурата, които я правят уникална и ефективна:


Основното предимство на медиацията е, че дава на страните възможност сами да постигнат разрешение на спора помежду им, което най-добре отговаря на нуждите и интересите им.

 

 • Доброволна процедура – чл. 2, чл.5 от Закона за медиацията (линк). Процедурата започва по взаимно съгласие на страните и продължава докато страните са съгласни.
 • Контролирана от страните. Страните контролират спора и изхода от него. Те решават какво ще бъде споразумението помежду им, като го основават на интересите си.
 • Бърза. Повечето случаи се разрешават за няколко часа. Други случаи може да изискват няколко дни или седмици, в зависимост от сложността на въпросите и волята на страните.
 • Икономична. Медиацията е по-евтина в сравнение със съдебната и арбитражната процедура.
 • Поверителна – чл. 7 от Закона за медиацията. Всички обстоятелства, данни и документи, които са станали известни на участниците в хода на процедурата са поверителни. Поверителността се гарантира чрез задължението на всички участници да спазват поверителност.
 • Запазва и подобрява отношенията между страните. Медиацията помага на страните да преодолеят напрежението и да продължат отношенията си на основата на общите си интереси.
 • Удобна. Медиацията се провежда в неформална и приятна среда и в удобно за страните време.
 • Печеливша. В медиацията и двете страни печелят, тъй като постигат взаимноприемливо споразумение, което отговаря най-добре на нуждите и интересите им.
 • Помага за постигането на желаните бизнес резултати. Медиацията помага на спорещите страни да получат удовлетворително изпълнение на неизпълнени задължения, да осъществят в срок планираните бизнес дейности, да довършат сключването на осуетени сделки, да избегнат загуби.

Новини

Повече: Новини