20
Чет, Юни

Проекти

Проекти на ПАМБ – 2008-2020

  Наименование на проекта Период на изпълнение Донор Постигнати резултати
1 Да се спогодим – програма за алтернативно решаване на спорове към Софийски районен съд 2009 USAID и German Marshal Fund Обучение на съдии и съд.служители от СРС по медиация;
2 Медиация и съд – успешна съвместна работа за укрепване достъпа до право и съдебните услуги 2011-2012 Фондация „Америка за България“ Обучения, създаване на Център Спогодби и медиация към СРС и СГС, изготвяне на обучителен филм

www.srs.justice.bg/srs/82

3 Европейски проект - EuroNetMediation - Европейска мрежа на медиатори за трансгранични спорове 2011-2012 Европейска комисия Обучения на обучители, по медиация и трансгранична медиация, провеждане на семинари, организиране на Първа международна конференция по медиация в България; създаване на Европейска мрежа на медиатори с медиаторски организации от ЕС

www.mediation-net.eu

4 Европейски проект LEPCAI– Европейски юристи и отвличане на деца от родители 2013-2014 Европейска комисия Провеждане на обучения и международна конференция по въпросите на международното отвличане на деца от родители

www.lepca.org

5 Европейски проект LEPCAII - Допълнително обучение за адвокати по международно отвличане на деца 2015-2016 Европейска комисия Обучения и конференция за адвокати по въпроси за международното отвличане на деца
6 “Защита на детето” - Европейска конференция за участници в семейното правосъдие от участници в семейното правосъдие. Подобряване на сътрудничеството при отвличане на деца от родители. 2015-2016 Европейска комисия Провеждане на международна конференция и изготвяне на обучителен сайт за съдии, адвокати и заинтересованите по въпросите на международното отвличане на децата

www.elearn-childabduction.eu

7 Децата на фокус в реформата за съдебната система 2018-2020 ОП „Добро управление“ Проект, насочен към разработването на процедура по семейна медиация с фокус най-добрия интерес на детето. Проектът предлага нов инструмент – информационни срещи за родители и методология за изследване на най-добрия интерес на детето. Тази специфична методология е насочена към съдии, медиатори, адвокати и родители за насочване на подобни конфликти към извънсъдебно решаване.
               

 

Новини

Повече: Новини