16
Вт, Юли

Заявление за провеждане на процедура по медиация

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО МЕДИАЦИЯ
от Страна 1 и/или Страна 2

С настоящото моля да бъде започната процедура по медиация за разрешаването на спора, описан в настоящото заявление, която да бъде проведена от медиатор/и при Центъра за медиация при Професионална асоциация на медиаторите в България (Център ПАМБ).

Моля, да изпратите на другата страна копие от това заявление и да потърсите съгласието й да участва в медиация. (когато се подава от едната страна)

СТРАНА 1:

Име:
(страна 1)
Адрес:
(страна 1)
Телефон:
(страна 1)
E-mail:
(страна 1)


СТРАНА 2:

Име:
(страна 2)
Адрес:
(страна 2)
Телефон:
(страна 2)
E-mail:
(страна 2)


ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СТРАНА 1:

Име:
(представител - страна 1)
Адрес:
(представител - страна 1)
Телефон:
(представител - страна 1)
E-mail:
(представител - страна 1)


ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СТРАНА 2:

Име:
(представител - страна 2)
Адрес:
(представител - страна 2)
Телефон:
(представител - страна 2)
E-mail:
(представител - страна 2)


ОПИСАНИЕ НА СПОРА

Вид на спора:
Кратко описание на спора:
Опити за разрешаване:
Съдебни дела във връзка със спора:
Моля, прочетете и потвърдете*

Новини

Повече: Новини