16
Вт, Юли

Кои сме ние?

ПРОФЕСИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЕДИАТОРИТЕ

В БЪЛГАРИЯ

Добре дошли в нашия сайт!

Ние създадохме този сайт, за да ви дадем избор – да общувате с лекота и да преодолявате различията в ежедневието си добронамерено и толерантно.

Кои сме ние?

Ние сме обединение на  правоспособни медиатори и обучители по медиация. Асоциацията ни е одобрена да обучава медиатори от Министъра на правосъдието със заповед ЛС-04-900/28.11.2007.

Какво правим?

  • Предоставяме компетентно и качествено съдействие при разрешаване на спорове.
  • Популяризираме добронамереното и ефективно разрешаване на конфликти чрез медиация.
  • Работим за изграждане на общност от съмишленици за развитието и утвърждаването на медиацията в България.

Защо го правим?

  • За да изградим култура на общуване, в която хората проявяват толерантност и решават споровете си добронамерено.
  • За да направим медиацията популярна, достъпна и качествена услуга.

Как го правим?

Като поддържаме висок стандарт за качество и предоставяме следните услуги:

  • разрешаване на спорове чрез медиация;
  • обучения и информационни семинари;
  • разработване и публикуване на актуална информация за медиацията.

Новини

Повече: Новини  

Обучения