18
Съб, Май

Трета международна конференция за медиацията в интелектуалната собственост

На 22 и 23 март 2021 г. се състояТретата  международна конференция за медиацията  в интелектуалната собственост, организираната от Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС/.

Макар и за пръв път проведена виртуално, Третата конференция затвърди успеха на предишните две конференции, през 2014 и 2019 г., и събра над 190 участника от 61 държави в платформите  Zoom и Palladium. В конференцията участваха водещи експерти от значими международни и национални институции, като  Европейската комисия и Европейския парламент, Световната организация за интелектуална собственост, Центъра  за ефективно решаване на спорове, Европейската асоциация на съдиите за медиация, Международната търговска палата;  бивши заместник-министри на правосъдието; представители на  академичните среди; представители на международни и национални центрове за медиация и арбитраж, експерти от Апелативните състави и Академията на СЕСИС; съдии, арбитри,медиатори.     

В 6 сесии бяха обсъдени 30 теми, сред които: политики за медиация на ЕС и изпълнението  на Директива 2008/52/ЕО; връзката между процедурите по медиация и арбитраж и възможностите за тяхното съвместно прилагане и допълване; други алтернативни способи за решаване на спорове, в т.ч. и хибридни такива; мястото на медиацията в електронната търговия; Сингапурската конвенция и нейните последици за медиацията; инструменти за решаване на спорове за интелектуална собственост между МСП. Представени бяха практически примери, както и успешни медиаторски техники при дисбаланс на силите на страните.

Симона Такова, член на УС на ПАМБ взе участие в Конференцията и ще представи на нашия сайт през м. април обсъжданията по най-важните въпроси от дневния ред на форума, както и новите способи за алтернативно решаване на спорове в интелектуалната собственост в СЕСИС, въведени от средата на 2020 год.

Новини

Повече: Новини