18
Съб, Май

Регламент P2B: Очаква се и проактивност на доставчиците на услугата медиация

Шест месеца, след като РЕГЛАМЕНТ   P2B  влезе в сила, Обсерваторията на Платформата за онлайн икономика  подготви проучване, свързано с неговото приложение.

Регламент (ЕС) 2019/1150 за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги се прилага от 12 юли 2020 г. Регламентът предвижда създаване на вътрешни системи за разглеждане на жалби, като използването на медиация трябва да бъде улеснено от доставчиците на посреднически онлайн услуги чрез посочването на най-малкото двама публични или частни медиатори, към които бизнес ползвателите могат да се обърнат.  Медиаторите, които предоставят своите услуги от място извън територията на Съюза, ще бъдат посочвани само когато се гарантира, че използването на техните услуги няма по никакъв начин да лиши съответните бизнес ползватели от правната защита, полагаща им се съгласно правото на Съюза или на държавите членки.

С цел да бъдат достъпни, справедливи, възможно най-бързи, ефикасни и ефективни, посочените медиатори ще трябва да отговарят на определени критерии. Независимо от това доставчиците на посреднически онлайн услуги и техните бизнес ползватели ще имат също свободата да посочват съвместно медиатор по свой избор след възникването на спор между тях.

Към кого се прилага регламента?

Обхватът на регламента включва онлайн посредници на платформи и общи онлайн търсачки, които предоставят своите услуги на бизнеси, установени в ЕС, и които предлагат стоки или услуги на потребители, намиращи се в ЕС, като пазари за електронна търговия на трети страни (например Amazon Marketplace , eBay,  Fnac Marketplace и др.), магазини за приложения (Google Play, Apple App Store, Microsoft Store и др.), социални медии за бизнеса (Facebook, Instagram и др.) и инструменти за сравнение на цените (Skyscanner, Google Shopping и др.) Около 7000 платформи попадат под регулацията на регламента. Направеното обаче за 6 месеца не е достатъчно.

Проучването обхваща Amazon, Apple App Store, eBay, Reddit, Twitch, Twitter, Booking, Facebook products (Facebook page, Facebook hops, Instagram), Google general (Google.com), Google Play, Google my, Business/Google Merchant, YouTube, Ecosia, BudgetAir.fr, Sirlocal, The Fork, Tweakers.

Проучването на Обсерваторията…   сочи, че за изминалите шест месеца направеното не е достатъчно – все още много платформи не са посочили имената на медиаторите, към които да се отнасят споровете. Платформите, които са  въвели скорошни промени в своите Общи условия, за да се съобразят с регламента, са Amazon, Facebook / Instagram, eBay, Google My Business и Booking.  В този смисъл, смятат експерти, проактивност на самите доставчици на услугата медиация би била полезна.

 

 

Новини

Повече: Новини