16
Вт, Юли

Формуляр за участие в Онлайн сертифициращо обучение за медиатори на ПАМБ - 28 септември - 27 октомври 2024

Дати за провеждане на модулите:
  Първо ниво: 28 - 29 септември 2024
 Второ ниво: 12 - 13 октомври 2024
 Практикум: 26 - 27 октомври 2024
(Обучението е синхронно)

Онлайн сертифициращо обучение за медиатори на ПАМБ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ

Име:*
Презиме:*
Фамилия:*
Професия:*
Образование:
Организация:
ЕГН:*
Постоянен адрес:*
Град:*
Пощенски код:
Телефон:*
E-mail:*

Данни за издаване на фактура:

Име на организацията:
Адрес на регистрация:
ИН:
ИН по ЗДДС №:
МОЛ:
Допълнителни коментари

За информация: 0887 42 3336

Срок за записване чрез подаване на формуляр за участие и краен срок за плащане: 15 септенври 2024 г.

Такса за участие:
Таксата за целия цикъл от 3 нива е 660 лева.
Отстъпки:
за повече от 1 представител на организация, както и при заплащане на сумата до 30 август 2024 г. таксата е 620 лв.
При ползване на отстъпка записването се потвърждава със заплащане на таксата в едноседмичен срок.

Таксата се заплаща на следната банкова сметка:
СДРУЖЕНИЕ ПАМБ
ОББ
IBAN: BG85UBBS80021022523840
BIC: UBBSBGSF

Благодарим Ви!

Указания за начина на провеждане на обучението и програма ще получите на посочения от Вас електронен адрес най-късно три дни преди  началото на обучението.
Откъде научихте за обучението?
Моля, прочетете и потвърдете*