02
Съб, Дек

Справка за брой на обучените лица и проведени обучения

ВИД ОБУЧЕНИЕ

ГОДИНА

Бр. групи

Бр. обучени

Сертифициращи обучения по медиация

2022

9

129

Допълнително сертифициращо обучение по семейна медиация

2022

1

32

Сертифициращи обучения по медиация

2008-2012

15

240

Сертифициращи обучения по медиация

2013-2018

29

383

Сертифициращи обучения по медиация

2019-2021

11

159

Сертифициращи специализирани обучения по медиация при потребителските спорове

2013-2018

2

24

Сертифициращи специализирани обучения по трансгранична медиация

2011-2018

1

13

Сертифициращи специализирани обучения по търговска медиация /вкл. Международна лятна школа по медиация 2017 - 2019/

2013-2019

4

57

Сертифициращи специализирани обучения по семейна медиация  /вкл.  Международна лятна школа по медиация 2017/

2013-2021

2

39

Сертифициращо специализирано обучение по медиация на работното място и трудови спорове

2021

1

29

ОБЩО ОБУЧЕНИ В СЕРТИФИЦИРАЩИ ОБУЧЕНИЯ

 

65

944

ОБУЧЕНИЯ ОТ ПРИСЪСТВЕН ТИП

2011-2021

 

305

УЧАСТНИЦИ МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА ШКОЛА

2017-2019

 

162

 

Новини

Повече: Новини