Формуляр за участие в Онлайн сертифициращо обучение за медиатори на ПАМБ - 17 септември - 23 октомври 2022

Дати за провеждане на модулите:
Първо ниво: 17 – 18 септември
 Второ ниво: 8 – 9 октомври
 Практикум: 22 – 23 октомври

Онлайн сертифициращо обучение за медиатори на ПАМБ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ

Име:*
Презиме:*
Фамилия:*
Професия:*
Образование:
Организация:
ЕГН:*
Постоянен адрес:*
Град:*
Пощенски код:
Телефон:*
E-mail:*

Данни за издаване на фактура:

Име на организацията:
Адрес на регистрация:
ИН:
ИН по ЗДДС №:
МОЛ:
Допълнителни коментари
Откъде научихте за обучението?

За информация: 0887 42 3336

Алтернативно: можете да получите форма за регистрация на електронен адрес rminkova@pamb.info

Такса за участие:
Таксата за целия цикъл от 3 нива е 590 лева.
Отстъпки:
за повече от 1 представител на организация, както и при заплащане на сумата до 12 август 2022 г. таксата е 560 лв.
Срок
за записване чрез подаване на формуляр за участие: 7 септември 2022 г.

Таксата се заплаща на следната банкова сметка:
ПАМБ Медиация ЕООД
ОББ
IBAN: BG39UBBS80021049533930

BIC: UBBSBGSF


Благодарим Ви!

Указания за начина на провеждане на обучението и програма ще получите на посочения от Вас електронен адрес най-късно три дни преди  началото на обучението.
Моля, прочетете и потвърдете*