Онлайн сертифициращо специализирано обучение по семейна медиация - 12, 13, 14 април 2024 г.

Местата за обучението за изчерпани.

Във връзка с промените в законодателството
и въвеждането на задължителна съдебна медиация по преценка на Съда
при семейни спорове и в отговор на заявения от вас интерес
организираме

Онлайн сертифициращо специализирано обучение
по семейна медиация
12, 13, 14 април 2024 г.

(Програмата на обучението е съобразена с изискванията на Наредба № 2 /15.03 2007 г.) за получаване на сертификат за преминат курс по специализирана медиация в областта на семейните спорове)
През последните години ПАМБ натрупа сериозна експертиза в семейната медиация. Работата по три международни и два национални проекта ни даде възможност да се запознаем с добрите чуждестранни практики в тази област и да осмислим спецификите на процедурата. Програмата на настоящото обучение обхваща задължителните според Наредба № 2 теми, свързани със семейната медиация – законодателна рамка и практическо прилагане на медиацията, особености на процедурата и изграждане на специфични умения, като ще поставим също акценти върху родителското отчуждение, домашното насилие, мястото на детето в медиацията; ще обсъждаме какво може и какво не следва да съдържа едно споразумение, което се очаква да бъде внесено за одобрение от съд; ще ви запознаем с инструментите на „наративната” медиация – един все по-популярен подход за решаване на семейни спорове.

Програма

Такса
Такса за участие в обявените модули - 350 лв. за 3 дни;
Отстъпка при записване и заплащане на сумата до 10 март 2024 г. 320 лв.

Таксата се заплаща на следната банкова сметка:
ПАМБ Медиация ЕООД
ОББ
IBAN: BG39UBBS80021049533930
BIC:UBBSBGSF

Попълнете формуляра за участие ТУК.
За повече информация на тел. 0887 42 3336

 

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

 


ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
ЗА СЕРТИФИЦИРАЩО ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО
СЕМЕЙНА МЕДИАЦИЯ
12, 13, 14 април 2024

първи ден

  Откриване/представяне на участниците   9-9,30
  Правна рамка на семейната медиация. Препоръка. Семеен кодекс.  д-р Юлия Раданова 9,30-10,30
  кафе пауза    
  Споразумението в медицията по семейните въпроси. Действие. Задължителни теми за обсъждане при раздяла. д-р Юлия Раданова 10,40-12,00
  ОБЯД   12,00-13,00
  Медиация при трансгранични семейни спорове - спорове при презгранично отвличане на деца от родители Рубина Минкова 13,00-14,00
       
  Специфични техники в семейната медиация. Изграждане на умения - саморефлексия, инф.срещи, въпросници, екограми  Елиза Николова 14,15-15,15
  казус 1   15,30-17,00

втори ден

1 Особености на процедурата по медиация - потенциалът на медиацията за широк кръг семейни въпроси. д-р Юлия Раданова 9,30-10,30
  кафе пауза    
2 Добри чуждестранни практики на семейна медиация и тяхната приложимост в България Георги Еленков 10,45-12,00
  казус 2    
  обедна почивка   12,00-13,00
3 Място на детето в медиацията. НИД Георги Еленков 13-14,00
4 казус 3   14,30-16,30

трети ден

6 Медиаторски техники - взаимоотношенията и психологията на човешките потребности и мястото й в медиацията Ирина Панайотова, Младен Запрянов 9,30-10,45
  кафе пауза    
7 1 разказ + 1 разказ = 1 история с добър край Рубина Минкова 11,00-12,00
  обедна почивка    
8 Приложимост на медиацията в случаите на родителско отчуждение и домашно насилие д-р Юлия Раданова 13,00-14,00
9 казус 4   14,15-15,30
10 тест   15,45-17,00