Онлаин сертифициращо специализирано обучение по семейна медиация 18, 19, 20 ноември

Местата за обучението са изчерпани

Програмата на обучението е съобразена с изискванията на  Наредба № 2/15.03.2007 за получаване на сертификат за преминат курс по специализирана семейна медиация

Такса
Такса за участие
- 280 лв. за 3 дни;
При заплащане на таксата до 18 октомври – 260 лева;

Бележка: Участници, които са преминали модулно обучение през месец септември 2022 г., заплащат такса 190 лева и се включват в обучението на датите 19 и 20 ноември

Краен срок за записване – 10 ноември

Таксата се заплаща на следната банкова сметка:
ПАМБ Медиация   ЕООД
ОББ
IBAN: BG39UBBS80021049533930
BIC:UBBSBGSF