Български студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ спечелиха втора награда на най-големия форум в света по медиация и преговори – състезанието по международна търговска медиация на Международната търговска камара в Париж/International Chamber of Commerce - https://iccwbo.org/.

Прочети още...

От 12 юли 2020 държавите членки на ЕС ефективно прилагат разпоредбите на  Регламент (ЕС) 2019/1150 за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги. С прилагането на известния като P2B (Platform2Business) регламент бизнесът ще получи гаранции за ефективна защита, в случай че възникнат спорове; целта е да се създаде предсказуема и проятелска към иновациите регулаторна среда за онлайн платформите в рамките на ЕС.  

Прочети още...

Кои са негативните аспекти на родителския спор, какви са способите за преодоляване и как медиацията може да помогне, за да бъде гарантиран най-добрият интерес на детето.

Оказва се, че не е толкова лесно да се дефинира най-добрия интерес на детето еднозначно, тъй като той носи друго съдържание през ХХІ в. 

Но с успешното изпълнение на „децата на фокус“ се полагат основите на един иновативен модел на адресиране на родителски конфликти. Може ли той да бъде продължен дългосрочно и мултиплициран на територията на България?

Необходимо е да се направи анализ на пилотирането на информационни сесии за родители.

От голяма полза е обратната връзка от експерти, медиатори, родители в конфликт. Те също имат своята роля в изтогвянето на предложения за законодателни изменения.

По темата говори адв. Елиза Николова, председател на Професионалната асоциацията на медиаторите в България.

Интервюто може да чуете тук.

Източник: https://www.bnr.bg/

През изминалата година и половина Професионалната асоциация на медиаторите в България (ПАМБ) в партньорство с Национална мрежа за децата(НМД), Институт по социални дейности и практики(ИСДП), Фондация „За нашите деца” и Асоциация „Родители” бе активно ангажирана в изпълнението на проект „Децата на фокус в реформата на съдебната система” по Оперативна програма „Добро управление“.

Прочети още...

Адаптирана методика за провеждане на информационна сесия за родители в онлайн среда по проект BG05SFOP001-3-003-0063-C01 - „Децата на фокус в реформата на съдебната система“, финансиран от Европейския съюз и Оперативна програма „Добро управление“- Вижте като PDF

Как се става медиатор в България и кои са най-важните аспекти на обучението по медиация? Медиацията все повече се налага като тенденция за извънсъдебен начин на решаване на спорове.

Специален гост на "Законът и Темида" беше Елиза Николова, председател на Професионалната асоциация на медиаторите в България:

"Медиацията е само един от начините за извънсъдебно решаване на спорове. По света и в Европа се обръща внимание и на други методи. Най-разпространен е арбитражът. Може би липсва в нашето публично пространство и в медиите популяризиране на тези методи."

В Министерството на правосъдието действа работна група за въвеждането на задължителна медиация.

Прочети още...

Още статии ...

Новини

Повече: Новини  

Обучения