Заключителен доклад по проект BG05SFOP001-3.003-0063-С01 „Децата на фокус в реформата на съдебната система“ по ОПДУ

Приключи проект „Децата на фокус в реформата на съдебната система” (BG05SFOP001-3.003-0063-С01), който беше осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма Добро управление. С реализирането на проекта помогнахме:

  • Да се назоват основните проблемите пред реформата на семейното правосъдие у нас;
  • Да се посочат най-добрите съвременни практики в сферата, почерпени от чуждестранни юрисдикции;
  • Да се направи техен „превод“ към българския юридически и социо-културен контекст;

Да се тестват на практика предложените решения чрез информационни сесии за родители в конфликт и да се демонстрира техния потенциал за дългосрочна промяна на семейното ни правосъдие.

Вижте (изтеглете) като PDF

Новини

Повече: Новини  

Обучения