2 и 3 Модул на Обучение по специализирана търговска медиация

ПРОФЕСИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЕДИАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ във връзка с честването на 10 години от създаването си – организира за пръв път ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЪРГОВСКА МЕДИАЦИЯ, съгласно изискванията на Наредба № 2/2007 г.

След успешното провеждане на Модул 1 „Комуникативни техники и предотвратяване на конфликти по търговски спорове“ през м.Юни, 2016 г., до края на годината предстои провеждането на Модул 2 и Модул 3 от надграждащото обучение, с основни акценти както следва:

Обучението включва надграждащи техники за комуникация при търговски спорове, симулации и придобиване на практически умения. Сред темите на обучението - Бизнес АДР.  Медиация с и без арбитраж. Арбитраж – обвързващ и необвързващ. Помирителни срещи, Транзакционен анализ на Берн, Работа с емоциите в бизнес преговорите и медиацията, Начини за намаляване на напрежението, Фокус Аз, Совалкова медиация, Бизнес медиация само на обща среща, Стъпаловидни клаузи за уреждане на търговски спорове и разиграване на казуси от международни състезания.

Обучението е подходящо за всички професионалисти – юристи, икономисти, търговци и др. и всеки Модул представлява самостоятелна програма за развиване на умения за водене на преговори по търговски спорове и подпомагане на спорещи страни в преговорния процес. ПАМБ продължава традицията при надграждащите обучения да каним обучители с международен опит.

За Модул 2, който ще се проведе на 3-ти декември 2016 г.,  лектори ще бъдат гост-лектора от  САЩ – Брус Уитфийлд и адв.Юлия Раданова, с участието  на Георги Еленков и Ивайло Икономов – студенти от СУ, които спечелиха състезанието по медиация и преговори на Виенския център по международен търговски арбираж (VIAC) на 02.07.2016 г.

За Модул 3, който ще се проведе на 4-ти декември 2016 г., лектори ще са: гост-лекторите от Украйна – Вадим Рахлис и Андрей Бигдан – опитни специалисти в областта на медиацията, водене на преговорите, и адв.Юлия Раданова, с участието  на Георги Еленков и Ивайло Икономов.

Обучението е сертифициращо, за медиатори след преминаване на трите модула. За информация на тези , които са пропуснали Модул 1 по-рано тази година, той, както и целия курс на обучение ще бъдат повторени в първата половина на 2017 г.

Трите модула могат да се преминават в избрана от Вас поредност.

Всеки модул представлява завършен еднодневен курс по съответната тема и участниците получават сертификат.
Сертификат за допълнителна квалификация по търговска медиация, по смисъла на Наредба №2/2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора, се издава след успешното преминаване на трите модула и полагане на изпит накрая.

Цена за Модул 2 и 3 общо 200 лв., а за всеки от отделните модули – 110 лв.
Срок за записване чрез подаване на формуляр за участие: 25 ноември 2016 г.


Изтеглете формуляра за участие от тук.

Изтеглете програмата от тук.