Списък на медиаторите към Центъра за медиация при ПАМБ

Име: Валентина Петрова ГЕОРГИЕВА
Образование: Право
Професионален опит: Адвокат с практика по семейно, гражданско, трудово, облигационно и вещно право; търговско и застрахователно право; с практика по Закона за обществените поръчки, Закона за закрила на детето и Закона за защита срещу домашното насилие; търговски взаимоотношения между фирми, работещи в областта на реклама, корпоративен дизайн, уеб дизайн, 3D анимация; моден дизайн и облекла; телекомуникации, софтуер и информационни технологии; търговия.
Професионална дейност понастоящем: Адвокат - Софийска адвокатска колегия
Чужди езици: Руски
За контаки: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 
Име: Валери ГЕРГАНОВ
Образование: Висше техническо, педагогика
Професионален опит: Управление на малки и средни предприятия
Професионална дейност понастоящем: Управител на производствено предприятие за трикотажни изделия
Чужди езици: Английски, руски, турски
За контаки: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 
Име: Свилена ДИМИТРОВА
Образование: Право
Професионален опит: Адвокат с практика в областта на: Търговско и Облигационно право; Дружествено право и Joint Ventures; Авторско право и право на интелектуалната собственост; Събиране на вземания; Практика по Закона за обществените поръчки; Трудово право и режими на пребиваване и работа в България; Правни анализи и Процесуално представителство.
Обучител по медиация
Професионална дейност понастоящем: Адвокат в “Димитрова и партньори”
Чужди езици: Английски, френски и руски
За контаки: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 
Име: Миряна КАЛЧЕВА
Образование: Машинен инженер
Професионален опит: Професионален опит в спедиция, вътрешен и международен транспорт, транспортно-митнически сервиз. Опит в автоматизацията на процесите в машиностроенето, проектиране на инструментална екипировка,
CAD/CAM системи.
Професионална дейност понастоящем: Управител на фирма за международен транспорт и спедиция.
Обучител по медиация
Чужди езици: Немски, английски
За контаки: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 
Име: Любка ВАСИЛЕВА - КАРАПАНОВА
Образование: Право
Професионален опит: Юрист с практика в областта на: търговско право, облигационно право, вещно право, индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишления дизайн, конкуренция,процесуално представителство. Опит в областта на кредитни и обезпечителни сделки, събиране на лоши вземания; несъстоятелност. Член на The Chartered Institute of Arbitrators – London Обучител по медиация
Професионална дейност понастоящем: Юридически консултант в “Софарма” АД
Чужди езици: Английски, руски
За контаки: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 
Име: Цветелина ФЕРДИНАНДОВА
Образование: Право
Професионален опит: Юридически консултант, контракт мениджър и проджект координатор с опит в управлението на различни проекти в областта на информационните технологии
Професионална дейност понастоящем: Мениджър 'Управление проекти', Стоун Компютърс АД
Чужди езици: Английски, френски
За контаки: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 
Име: Асен ГЕОРГИЕВ
Образование: Право
Професионален
опит:
практика в областта на търговско право, енергетика, строителство, разрешаване на спорове
Професионална дейност понастоящем: адвокат, ръководител на екип "Разрешаване на спорове" в CMS Cameron McKenna LLP - Bulgaria Branch
Чужди езици: английски
За контаки: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 
Име: Елиза НИКОЛОВА
Образование: Икономика, Право
Професионален опит: Адвокат с опит в работата с търговски дружества, публични дружества, преговори, договори, гражданско право.
Професионална дейност понастоящем: Съдружник в АС „Натан, Кънев, Николова и съдружници”
Обучител по медиация
Чужди езици: Руски, английски
За контаки: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 
Име: Даниела ОСИКОВСКА
Образование: Логистика, Психология
Професионален опит: Научен сътрудник в БАН, управителен директор на агенции за интегрирани маркетингови комуникации и фирма за подбор на персонал, обучение и консултации, ръководител на консултантски проекти, финансирани от Световна Банка, PHARE, BAS (Национална агенция за приходи, Агенция по заетостта, МТСП, МИЕ ), член на УС на АРА България, Председател на Българската Екзекютив Сърч Асоциация
Професионална дейност понастоящем: Управителен Директор на международна агенция за Executive Search/Head Hunting
Чужди езици: Английски, френски, руски
За контаки: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 
Име: Ралица ПЕТРОВА
Образование: Английска литература, фасилитация и обучение
Професионален опит: Консултант по организационно развитие, с дългогодишен опит в неправителствения сектор, Експерт по фасилитиране (подпомагане на групова и екипна работа) и разрешаване на конфликти. Допълнителна практическа специализация в прилагането на комуникативни техники и ефективна работа с медиите.
Професионална дейност понастоящем: Съдружник в “Проджект спейс” ООД
Обучител по медиация
Чужди езици: Английски
За контаки: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 
Име: Симона ТАКОВА
Образование: Право
Професионален опит: Юрисконсулт в авиационни компании; експерт по международно право; дипломат; адвокат с практика в международното право, защита правата на човека; гражданско и търговско право, защита на интелектуалната собственост, застраховане, конкурентно право
Професионална дейност понастоящем: Адвокат; европейски патентен представител; адвокат за европейски дизайн и марка на Общността; представител по индустриална собственост към българското Патентно ведомство,
Обучител по медиация
Чужди езици: Английски, руски
За контаки: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 
Име: Виржиния ДИМОВА
Образование: Философия; Психология
Професионален опит: Консултант по личностно и организационно развитие. Опит в подпомагане и управление на екипи, управление на конфликти, планиране и управление на организационната промяна и др.
Професионална дейност понастоящем: Консултант обучения в ЛИКОРА ООД
Чужди езици: Английски, руски
За контаки: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 
Име: Галина ГЕШЕВА
Образование: Право
Професионален опит: Адвокат с практика по семейно, гражданско, облигационно и вещно право; търговско право; сделки с недвижими имоти; консултант и процесуален представител по събиране на лоши вземания, кредитни и обезпечителни сделки в областта на микрокредитирането; косултантска дейност по програми и проекти по Европейски и други международни фондове
Професионална дейност понастоящем: Арбитър, Адвокат, Медиатор
Чужди езици: Английски, руски
За контаки: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 
Име: Костадин Христов БОЙЧИН
Образование: Теология, Право, Психология
Професионален опит: В небанковия финансов сектор, като HR мениджър, експерт по застраховане на корпоративни клиенти и изготвяне на застрахователни одити. Съветник по междурелигиозни и вътрешнорелигиозни взаимоотношения на юридически лица регистрирани по Закона за вероизповеданията.
Професионална дейност понастоящем: Юридически консултант по застраховане и доброволно здравно осигуряване. Медиатор.
Чужди езици: Английски, руски
За контаки: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 
Име: Маргарита ТРИФОНОВА
Образование:  
Професионален опит: Управител на пресгрупа „Бряг Медиа Груп” ЕООД, главен редактор на областните вестници в Русе / „Бряг”/, Плевен / „Посоки”/, Ловеч /”Народен глас”/ и Силистра /”Силистренски бряг”/
Професионална дейност понастоящем: Журналист
Чужди езици:  
За контаки: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 
Име: Анета АТАНАСОВА
Образование:  
Професионален опит: Преподавател в СУ „Климент Охридски”
Професионална дейност понастоящем: Психолог
Чужди езици:  
За контаки: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 
Име: Юлия Бранимирова РАДАНОВА
Образование: Право
Професионален опит: Юлия е адвокат и медиатор, практикуваща в областта на търговското, облигационното, инвеститорското, енергийното и правото на ЕС. Член на управителния съвет и правен консулттант на Прайм Солар.
Практиката й включва представителство в съдебни и извънсъдебни спорове, консултиране на клиенти в областта на енергийниите регулации в сферата на възобновяемите енергийни източници на национално и европейско ниво, експертен анализ за корпоративното преструктуриране с цел данъчни и правна оптимизация на различни търговски сделки.
Магистър право с диплома за английско и европейско право от British Law Centers в сътрудничество с университета в Кеймбридж, диплома за преговори и медиация от университета в Харвард.
Професионална дейност понастоящем: Адвокат - Софийска адвокатска колегия
Чужди езици: Английски, Немски, Руски
За контаки: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Новини

Повече: Новини  

Обучения