Управителен съвет

Елиза Николаева Николова

Председател, Адвокат „Николова, Калинов и партньори”

Любка Георгиева Василева – Карапанова

Юридически консултант, Софарма АД

Миряна Петрова Калчева

Управител, „Екстранс” ООД

Свилена Димитрова

Адвокат, D & P Адвокатска кантора

Симона Такова

Aдвокат, представител по индустриална собственост за България и ЕС