СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ НА ПАМБ

(25-26 януари, 8-9 февруари, 22-23 февруари 2020 г.)

Професионалната асоциация на медиаторите в България кани всички, които проявяват интерес, да вземат участие в обучение за медиатори за получаване на удостоверение за правоспособност и вписване в Единния регистър на медиаторите.

Дати:
Ниво 1: 25 - 26 януари 2020 г.
Ниво 2: 8 - 9 февруари 2020 г.
Ниво 3: 22-23 февруари 2020 г.

Срок за записване чрез подаване на формуляр за участие: 15 януари 2020 г.
Попълнете формуляра за участие от тук.

Какво представлява обучението?

Курсът представлява тристепенно практическо обучение за медиатори с обща продължителност 6 дни. Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредба № 2/15.03.2007г.

Продължава...

СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ НА ПАМБ

(12-13 октомври, 26-27 октомври, 9-10 ноември 2019 г.)

Професионалната асоциация на медиаторите в България кани всички, които проявяват интерес, да вземат участие в обучение за медиатори за получаване на удостоверение за правоспособност и вписване в Единния регистър на медиаторите.

Дати:
Ниво 1: 12 - 13 октомври 2019 г.
Ниво 2: 26 - 27 октомври 2019 г.
Ниво 3: 9-10 ноември 2019 г.

Срок за записване чрез подаване на формуляр за участие: 5 октомври 2019
Попълнете формуляра за участие от тук.

Какво представлява обучението?

Курсът представлява тристепенно практическо обучение за медиатори с обща продължителност 6 дни. Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредба № 2/15.03.2007г.

Продължава...

III МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА ШКОЛА ПО КОМУНИКАЦИЯ, ПРЕГОВОРИ И МЕДИАЦИЯ

18-22.06.2019 г., гр. Поморие

III International Summer School of Communication, Negotiation and Mediation, 18-22 June 2019г., Pomorie, Bulgaria

Скъпи приятели на Медиацията, имаме удоволствието да ви поканим на Третата Международна лятна школа по комуникация, преговори и медиация! Тази година ще имате възможност да надградите своите знания и практически умения, натрупани от курса на миналогодишния гост-лектор проф. Джордж Зайдъл от САЩ. Основен гост-лектор на III Международна школа 2019г. е изтъкнатият адвокат, арбитър и медиатор Тереза Ф. Фрисби от САЩ - https://www.nadn.org/teresa-frisbie.

Продължителност на школата - 5 дни, 4 нощувки - 18 юни - 22 юни 2019г.

Участниците ще имат уникалната възможност да преминат и през цялостен 3-дневен курс по преговори “Negotiation and Dispute Resolution: Raising Emotional Intelligence at the Mediation Table” /„Преговори и разрешаване на спорове: повишаване емоционалната интелигентност на масата за медиация”/, воден от Тереза Ф. Фрисби с включени теми, както следва:

Ден 1: Въведение в алтернативното разрешаване на спорове. Практически стратегии за водене на преговори.
Ден 2, Ден 3: Емоционалната интелигентност на масата за преговори и медиация. Практически тактики за употреба на езика на самодистанцирането в хода на преговорите и на воденето на медиационната процедура.

ПРОГРАМА - Вижте или изтеглете като PDF

Продължава...

СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ НА ПАМБ

(9 - 10 март 2019 г., 23 – 24 март 2019 г., 6 - 7 април 2019 г.)

Професионалната асоциация на медиаторите в България кани всички, които проявяват интерес, да вземат участие в обучение за медиатори за получаване на удостоверение за правоспособност и вписване в Единния регистър на медиаторите.

Дати:
Ниво 1: 9 - 10 март 2019 г.
Ниво 2: 23 - 24 март 2019 г.
Практикум: 6 -7 април 2019 г.

Срок за записване чрез подаване на формуляр за участие: 1 март 2019
Попълнете формуляра за участие от тук.

Какво представлява обучението?

Курсът представлява тристепенно практическо обучение за медиатори с обща продължителност 6 дни. Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредба № 2/15.03.2007г.

Продължава...

СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ НА ПАМБ

(24 - 25 ноември, 8 – 9 декември 2018, 12 - 13 януари 2019)

Професионалната асоциация на медиаторите в България кани всички, които проявяват интерес, да вземат участие в обучение за медиатори за получаване на удостоверение за правоспособност и вписване в Единния регистър на медиаторите.

Дати:
Ниво 1: 24 - 25 ноември 2018 г.
Ниво 2: 8 - 9 декември 2018 г.
Практикум: 12 - 13 януари 2019 г.

Срок за записване чрез подаване на формуляр за участие: 16 ноември 2018
Попълнете формуляра за участие от тук.

Какво представлява обучението?

Курсът представлява тристепенно практическо обучение за медиатори с обща продължителност 6 дни. Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредба № 2/15.03.2007г.

Продължава...

Още статии...
  • BG
  • EN

Избрано

В Перник ще има Център за спогодби и медиация,

Откриват Център за спогодби и медиация към Окръжен съд – Перник и Районен съд – Перник

Центърът е създаден в партньорство с Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд.

Медиацията е способ за доброволно разрешаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице – медиатор, за постигане на взаимно приемливо споразумение.


Продължава...

Сертифициращо обучение за медиатори на ПАМБ

СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ НА ПАМБ

(24 - 25 ноември, 8 – 9 декември 2018, 12 - 13 януари 2019)

Професионалната асоциация на медиаторите в България кани всички, които проявяват интерес, да вземат участие в обучение за медиатори за получаване на удостоверение за правоспособност и вписване в Единния регистър на медиаторите.

Дати:
Ниво 1: 24 - 25 ноември 2018 г.
Ниво 2: 8 - 9...


Продължава...