В повечето случаи на спор можете успешно да разрешите спорните въпроси с медиация. За да прецените кога е добре да използвате медиация, за да разрешите спорна ситуация от ежедневието си, критериите по-долу могат да са ви от полза:

 

Кога медиацията е подходяща?

 

Процедурата по медиация може да помогне, КОГАТО:

 • Има проблем в комуникацията с другата страна – обидена, агресивна страна, избягва комуникацията
 • За вас е важно да запазите отношенията
 • Необходимо Ви е бързо решение
 • Не можете да избегнете конфликта, тъй като работите или живеете заедно
 • Предпочитате да избегнете формализирани, скъпи и продължителни процедури

Както и когато:

 • Желаете запазване на поверителност
 • Има празнота в закона
 • Фактите не се оспорват
 • Има много въпроси за разрешаване

Кога медиацията не е подходяща?

 

Има случаи, в които медиацията не би била подходяща:

Когато:

 • § Страните са претърпели скорошен инцидент и все още не са в състояние да разговарят,
 • При съмнение, че едната страна се опитва да използва медиацията за свои цели – да бави решението, да събира информация и т.н.,
 • Едната страна не е в състояние да участва съзнателно във вземането на решение,
 • Едната страна има твърде силни позиции и власт да наложи решение,
 • Основните страни не желаят да участват,
 • Има конфликт на ценности,
 • Е необходимо публично огласяване на резултата,Страната иска да използва съдебното решение за пресичане на бъдещи подобни действия
 • Страните се съдят “от любов към спора” и целят единствено да докажат, че са прави.
Кои спорове могат да бъдат разрешени с медиация?

Като правило почти всички видове граждански и търговски спорове могат да бъдат разрешавани чрез медиация.

 

Медиацията е особено ефективна при следните спорове:

 • при търговски спорове – по повод сключването или изпълнението на търговски сделки, или между съдружници,
 • при договорни спорове – напр. при договори за продажба, доставка, наем, заем, изработка, различни видове услуги,
 • при спорове за недвижими имоти - при продажба, в случаи на съсобственост,
 • при спорове при строителство – по повод забава или спор за качеството на изпълнението на строителството,
 • при семейни спорове – за уреждане на отношенията във връзка с развод или продължаване на брака, отношенията между родителите и децата при развод и имуществените отношения между съпрузите
 • при спорове между наследници,
 • при трудове спорове,
 • при потребителски спорове,
 • при спорове във връзка със застрахователни обезщетения,
 • при непозволено увреждане – за договаряне на обезщетение за пострадалия,
 • при спорове за интелектуална собственост
.
 • BG
 • EN

Избрано

В Перник ще има Център за спогодби и медиация,

Откриват Център за спогодби и медиация към Окръжен съд – Перник и Районен съд – Перник

Центърът е създаден в партньорство с Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд.

Медиацията е способ за доброволно разрешаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице – медиатор, за постигане на взаимно приемливо споразумение.


Продължава...

Сертифициращо обучение за медиатори на ПАМБ

СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ НА ПАМБ

(24 - 25 ноември, 8 – 9 декември 2018, 12 - 13 януари 2019)

Професионалната асоциация на медиаторите в България кани всички, които проявяват интерес, да вземат участие в обучение за медиатори за получаване на удостоверение за правоспособност и вписване в Единния регистър на медиаторите.

Дати:
Ниво 1: 24 - 25 ноември 2018 г.
Ниво 2: 8 - 9...


Продължава...