Необходими документи за кандидатстване, срок за кандидатстване и начини за подаване на документите

А) Необходими документи за кандидатстване

Кандидатите за медиатори-доброволци следва да представят:

  • мотивационно писмо (в него кандидатът следва да опише защо желае да участва в Програмата, колко дълго може да участва в Програмата, колко часа на месец може да отдели за участието си в Програмата);
  • копие от удостоверението, че са вписани в регистъра на медиаторите към Министерство на правосъдието;
  • копие от всички сертификати и дипломи, удостоверяващи преминаването на обучение по медиация, преговори, разрешаване на конфликти или комуникация;
  • автобиография по образец;
  • декларация по образец.

 

ВАЖНО! Автобиографията, мотивационното писмо и декларацията са включени във формуляра за кандидатстване. Затова се попълва само той.

 За целите на подбора, Комисията може да установява връзка с медиаторската организация, в която кандидатът за медиатор доброволец членува или е обучен. При необходимост, кандидатите за медиатори-доброволци ще бъдат интервюирани.

Б) Срок за кандидатстване


Желаещите да участват в програмата следва да подадат документите си до 01.09.2010 г. включително. Всички кандидати за медиатори доброволци ще бъдат уведомени за решението на Комисията до 30.09.2010 г.
Някъде пак в секцията "Програма спогодби" сложи и тази снимка. Може и текст : Медиаторите към "Център спогодби" на Софийски районен съд

В) Начини за подаване на документите

Документите за кандидатстване се подават до съдия Цвета Желязкова:

  • по интернет, на адрес:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;
  • по пощата, на адрес: СРС, гр. София 1164, бул. „Драган Цанков” No. 6;
  • в СРС, на информация.
Правилата за работа на Програмата са достъпни на интернет страницата на СРС, ПАМБ и НАМ. Желаем успех на всички кандидати, които биха желали да участват в Програмата..
  • BG
  • EN

Избрано

В Перник ще има Център за спогодби и медиация,

Откриват Център за спогодби и медиация към Окръжен съд – Перник и Районен съд – Перник

Центърът е създаден в партньорство с Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд.

Медиацията е способ за доброволно разрешаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице – медиатор, за постигане на взаимно приемливо споразумение.


Продължава...

Сертифициращо обучение за медиатори на ПАМБ

СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ НА ПАМБ

(24 - 25 ноември, 8 – 9 декември 2018, 12 - 13 януари 2019)

Професионалната асоциация на медиаторите в България кани всички, които проявяват интерес, да вземат участие в обучение за медиатори за получаване на удостоверение за правоспособност и вписване в Единния регистър на медиаторите.

Дати:
Ниво 1: 24 - 25 ноември 2018 г.
Ниво 2: 8 - 9...


Продължава...