ПРОФЕСИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЕДИАТОРИТЕ

В БЪЛГАРИЯ

Добре дошли в нашия сайт!

Ние създадохме този сайт, за да ви дадем избор – да общувате с лекота и да преодолявате различията в ежедневието си добронамерено и толерантно.


Кои сме ние?

Ние сме обединение на  правоспособни медиатори и обучители по медиация. Асоциацията ни е одобрена да обучава медиатори от Министъра на правосъдието със заповед ЛС-04-900/28.11.2007.

Какво правим?

  • Предоставяме компетентно и качествено съдействие при разрешаване на спорове.
  • Популяризираме добронамереното и ефективно разрешаване на конфликти чрез медиация.
  • Работим за изграждане на общност от съмишленици за развитието и утвърждаването на медиацията в България.

Защо го правим?

  • За да изградим култура на общуване, в която хората проявяват толерантност и решават споровете си добронамерено.
  • За да направим медиацията популярна, достъпна и качествена услуга.

Как го правим?

Като поддържаме висок стандарт за качество и предоставяме следните услуги:
  • разрешаване на спорове чрез медиация;
  • обучения и информационни семинари;
  • разработване и публикуване на актуална информация за медиацията.
.
  • BG
  • EN

Избрано

В Перник ще има Център за спогодби и медиация,

Откриват Център за спогодби и медиация към Окръжен съд – Перник и Районен съд – Перник

Центърът е създаден в партньорство с Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд.

Медиацията е способ за доброволно разрешаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице – медиатор, за постигане на взаимно приемливо споразумение.


Продължава...

Сертифициращо обучение за медиатори на ПАМБ

СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ НА ПАМБ

(24 - 25 ноември, 8 – 9 декември 2018, 12 - 13 януари 2019)

Професионалната асоциация на медиаторите в България кани всички, които проявяват интерес, да вземат участие в обучение за медиатори за получаване на удостоверение за правоспособност и вписване в Единния регистър на медиаторите.

Дати:
Ниво 1: 24 - 25 ноември 2018 г.
Ниво 2: 8 - 9...


Продължава...