На 30 и 31 май 2019 г. в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост /СЕСИС/ в Аликанте, Испания, се проведе Втората международна конференция за медиацията в интелектуалната собственост. Основната цел на конференцията бе да представи нарастващата тенденция за използване на медиацията и ползите от нея за всички страни по спорове за интелектуална собственост с интерактивни панелни дискусии и практически примери от много държави.

Посочено беше, че  поради сложния характер на споровете в интелектуалната собственост, медиацията и други алтернативни способи като асистирани преговори, помирение, ранна неутрална оценка, експертно определяне, арбитраж, са по-подходящи, отколкото съдебния процес, който ограничава решаването им.
Представени бяха последните новости в развитието на алтернативните способи за решаване на спорове в световен мащаб – работата на Службата за алтернативно решаване на спорове към Апелативните състави на СЕСИС от 2011 год.; изготвянето и предстоящото подписване на  Конвенцията на ООН за изпълнението на международните споразумения, постигнати в резултат на медиация; създаването на Център и правила за медиация и арбитраж към Единния патентен съд и др. Специален панел беше отделен за използването на изкуствения интелект в медиацията и онлайн решаване на споровете.
Обсъдени бяха и въпросите на съдебната медиация и задължителната медиация на база на опита на редица страни и организации; ролята на адвокатите; разиграни бяха някои медиаторски техники.
В конференцията взе участие Симона Такова, член на Управителния съвет на ПАМБ.

  • BG
  • EN

Избрано

В Перник ще има Център за спогодби и медиация,

Откриват Център за спогодби и медиация към Окръжен съд – Перник и Районен съд – Перник

Центърът е създаден в партньорство с Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд.

Медиацията е способ за доброволно разрешаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице – медиатор, за постигане на взаимно приемливо споразумение.


Продължава...

Сертифициращо обучение за медиатори на ПАМБ

СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ НА ПАМБ

(24 - 25 ноември, 8 – 9 декември 2018, 12 - 13 януари 2019)

Професионалната асоциация на медиаторите в България кани всички, които проявяват интерес, да вземат участие в обучение за медиатори за получаване на удостоверение за правоспособност и вписване в Единния регистър на медиаторите.

Дати:
Ниво 1: 24 - 25 ноември 2018 г.
Ниво 2: 8 - 9...


Продължава...