ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЪРГОВСКА МЕДИАЦИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЕДИАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ във връзка с честването на 10 години от създаването си – организира за пръв път ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЪРГОВСКА МЕДИАЦИЯ, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 2 от 15 МАРТ 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора.

 

ПАМБ Ви кани да се включите в първото по рода си Надграждащо Обучение по Търговска медиация, което ще се проведе в 3 модула /3 дни/ в рамките на 2016 г.

Модул 1 е самостоятелно обучение на тема: „Комуникативни техники и предотвратяване на конфликти по търговски спорове“ и ще се проведе на 03.06.2016 г.

Обучението включва надграждащи техники за комуникация при търговски спорове и симулации. Подробна програма ще бъде обявена на страницата ни www.pamb.info.

Обучението е подходящо за всички професионалисти – юристи, икономости, търговци и др. и представлява самостоятелна програма за развиване на умения за водене на преговори по търговски спорове и подпомагане на спорещи страни в преговорния процес.

Лектори ще бъдат адв.Свилена Димитрова, съосновател и обучител на ПАМБ и гост-лектора Марк де Турк, обучител по комуникации, решаване на конфликти и планиране на стратегии, както и медиатор и арбитър с международен опит.

Обучението е сертифициращо, за медиатори след преминаване на трите модула.
Модул 2 и 3 ще се проведат през периода юни-септември.
Всеки модул представлява завършен еднодневен курс по съответната тема и участниците получават сертификат.
Сертификат за допълнителна квалификация по търговска медиация /по смисъла на Наредба №2/ се издава след успешното преминаване на трите модула и полагане на изпит накрая.

Цена за Модул 1 е 110 лв.
Срок за записване за Модул 1 чрез подаване на формуляр за участие: 15 май 2016

Изтеглете формуляра за участие от тук.

  • BG
  • EN

Избрано

В Перник ще има Център за спогодби и медиация,

Откриват Център за спогодби и медиация към Окръжен съд – Перник и Районен съд – Перник

Центърът е създаден в партньорство с Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд.

Медиацията е способ за доброволно разрешаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице – медиатор, за постигане на взаимно приемливо споразумение.


Продължава...

Сертифициращо обучение за медиатори на ПАМБ

СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ НА ПАМБ

(24 - 25 ноември, 8 – 9 декември 2018, 12 - 13 януари 2019)

Професионалната асоциация на медиаторите в България кани всички, които проявяват интерес, да вземат участие в обучение за медиатори за получаване на удостоверение за правоспособност и вписване в Единния регистър на медиаторите.

Дати:
Ниво 1: 24 - 25 ноември 2018 г.
Ниво 2: 8 - 9...


Продължава...