ПАМБ

 

Година

Брой обучения

Вид обучение

Брой лица

 

 

СЕРТИФИЦИРАЩИ ОБУЧЕНИЯ

 

2008

2

Сертифициращо обучение по медиация

51

Общо 2009

1

Сертифициращо обучение по медиация

17

Общо 2010

4

Сертифициращо обучение по медиация

67

Общо 2011

4

Сертифициращо обучение по медиация

60

Общо 2012

4

Сертифициращо обучение по медиация

45

Общо 2013

6 + 1

Сертифициращо обучение по медиация + Сертифициращо специализирано обучение по медиация за потребителски спорове

117

Общо 2014

5

Сертифициращо обучение по медиация

40

Общо 2015

6 + 1 + 1

Сертифициращо обучение по медиация + Сертифициращо специализирано обучение по трансгранична медиация
Сертифициращо специализирано обучение по медиация за потребителски спорове

113

Общо 2016

5+1

Сертифициращо обучение по медиация +
Сертифициращо специализирано
обучение по търговски спорове

89

Общо 2017


5+1+1


Сертифициращо обучение по медиация +
Сертифициращо обучение на Международна
лятна школа
по комуникация, преговори
и медиация

84

ОБЩО

683

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ (СЕМИНАРИ) ПО СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ  И ФОНДАЦИЯ „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ“

 

Общо 2009

1

Обучение от присъствен тип

13

Общо 2011

5

Обучение от присъствен тип

138

Общо 2012

6

Обучение от присъствен тип

154

ОБЩО

305

  • BG
  • EN

Избрано

В Перник ще има Център за спогодби и медиация,

Откриват Център за спогодби и медиация към Окръжен съд – Перник и Районен съд – Перник

Центърът е създаден в партньорство с Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд.

Медиацията е способ за доброволно разрешаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице – медиатор, за постигане на взаимно приемливо споразумение.


Продължава...

Сертифициращо обучение за медиатори на ПАМБ

СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ НА ПАМБ

(24 - 25 ноември, 8 – 9 декември 2018, 12 - 13 януари 2019)

Професионалната асоциация на медиаторите в България кани всички, които проявяват интерес, да вземат участие в обучение за медиатори за получаване на удостоверение за правоспособност и вписване в Единния регистър на медиаторите.

Дати:
Ниво 1: 24 - 25 ноември 2018 г.
Ниво 2: 8 - 9...


Продължава...