Професионалната асоциация на медиаторите в България е първата обучителна институция, одобрена от Министерството на правосъдието.


Номер на заповед за одобряване
ЛС-04-900/28.01.2007


Организацията има устойчив обучителен екип. Сред членовете на екипа са експерти с юридическо образование, психолози, инженер, журналист. Членовете на екипа са преминали през редица обучения за допълнителна квалификация:

 • Обучители на ПАМБ са сертифицирани като медиатори и обучители по медиация въз основа на международни стандарти за обучение в рамките на Проект за реформа в търговското право (2 обучители).
 • Имат специализация по търговска медиация в Съфълк Лоу Скуул в Бостън и в Харвард (2 обучители).
 • Участвали са в изработването на Закона за медиацията и Наредбата по прилагането му.
 • Участвали са в създаването и управлението на първите центрове за търговска медиация в София и Стара Загора.
 • Преминали са през обучение за обучители, организирано от Center for Effective Dispute Resolution (CEDR), най-престижната организация за провеждане на медиации и обучение по медиация в Европа (5 обучители);
 • Преминали са през обучение за обучители, организирано от International Development Law Organization (IDLO) със седалище Рим, Италия (2 обучители).
 • Участвали са в множество семинари и обучения по медиация за получаване на правоспособност, за информиране на заинтересовани групи - търговски компании, адвокати, общини, съдии, както и кампании за популяризиране на медиацията.

ПАМБ е обучила 400 от сертифицираните медиатори в България. Не по-малко от 300 лица са преминали също през допълнителни обучения от присъствен тип. ПАМБ е провеждала обучения и сред съдии.

ПАМБ разработва програми и предоставя обучения в съответствие с потребностите на възложителите.

 

ПАМБ е участвала и изпълнявала следните проекти:

 1. „Да се разберем – програма на Софийски районен съд за развитие на алтернативните методи за разрешаване на спорове” (януари 2009 – октомври 2009, донор USAID и Балканския тръст за демокрация);
 2. „Медиация и съдебна власт – успешно сътрудничество за подобрен достъп до правосъдие и съдебни услуги” (януари 2012 – юни 2012, донор Фондация Америка за България);
 3. „Европейска мрежа на медиатори за разрешаване на трансгранични спорове” , водеща организация (юни 2011 – ноември 2012, донор Европейската комисия);
 4. „Съдиите и алтернативните подходи за разрешаване на спорове”, асоцииран партньор на ADR - Италия, (2011 – 2013, донор Европейската комисия),
 5. LEPCA – Европейски юристи за проблемите на международното отвличане на деца от родители, асоцииран партньор на International Child Abduction Center – Холандия (2013 – 2014, донор Европейската комисия)

 

ПАМБ поддържа сайт, чиято функционалност предоставя възможност за провеждане на онлайн процедура по медиация:

http://mediation-net.eu/

 

В рамките на проект „Европейска мрежа на медиатори за решаване на трансгранични спорове“ ПАМБ създаде и поддържа мрежа от организации, които прилагат на практика различни инструменти за алтернативно разрешаване на спорове.

 

.
 • BG
 • EN

Избрано

В Перник ще има Център за спогодби и медиация,

Откриват Център за спогодби и медиация към Окръжен съд – Перник и Районен съд – Перник

Центърът е създаден в партньорство с Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд.

Медиацията е способ за доброволно разрешаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице – медиатор, за постигане на взаимно приемливо споразумение.


Продължава...

Сертифициращо обучение за медиатори на ПАМБ

СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ НА ПАМБ

(24 - 25 ноември, 8 – 9 декември 2018, 12 - 13 януари 2019)

Професионалната асоциация на медиаторите в България кани всички, които проявяват интерес, да вземат участие в обучение за медиатори за получаване на удостоверение за правоспособност и вписване в Единния регистър на медиаторите.

Дати:
Ниво 1: 24 - 25 ноември 2018 г.
Ниво 2: 8 - 9...


Продължава...