ЕСЕННО СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ

1 Ниво: 29 – 30 септември 2012г. 
2 Ниво: 13 - 14 октомври 2012г. 
Практикум: 10 - 11 ноември 2012г.


Краен срок за записване и заплащане на пълната такса за участие:  21 септември 2012г.

Място на провеждане: София, бул. Евлоги Георгиев 123, ет.1
С настоящото Професионална асоциация на медиаторите в България кани всички заинтересувани да вземат участие в обучение за медиатори за получаване на удостоверение за правоспособност и вписване в Единния регистър на медиаторите.

Формуляр за участие можете да изтеглите оттук.

.

Какво представлява обучението?

Този курс представлява тристепенно практическо обучение за медиатори с обща продължителност 6 дни. Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредба № 2/15.03.2007г.

Курсът е създаден от български и чуждестранни експерти от Проекта за реформа в търговското право на Американската агенция за международно развитие, заедно с представители на съдийската и правната общност в България. Първо и второ ниво представляват съчетание от теория и практика, а трето ниво-практикум, включва изцяло провеждане на медиации. След всяко ниво се провежда тест, а по време на практикума се провежда практически изпит.

Какво получавате при завършване на обучението?

За успешното завършване на обучението и получаването на удостоверение за медиатор, което служи за придобиване на правоспособност и вписване в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието е необходимо:

 • Присъствието Ви на най-малко 80% от всички часове в обучението, или най-малко  5 от 6 дни, както и
 • Успешното полагане на предвидените в учебната програма изпити – писмени тестове, практически изпит и интервю - съгласно изискванията в Наредбата по чл. 8 от Закона за медиацията.

В случай, че нямате възможност да присъствате на повече от 5 учебни дни за цялото обучение, моля Ви да ни уведомите преди да се запишете, за да Ви запазим място в следващо обучение.
В случай, че не сте присъствали на изискуемия брой часове или не сте положили успешно някой от задължителните изпити, по Ваше желание може да Ви бъде издадено само удостоверение за участие в курса, с отбелязан брой на часовете на присъствие, което не дава правоспособност на медиатор.

В случай, че не положите успешно изпитите, имате възможност да се явите на тест и/или практически изпит още веднъж в рамките на период до 6 месеца от приключване на обучението.

Какви знания и умения получавате?


Знания и практически умения да разрешавате конфликтни ситуации,
да управлявате и довеждате до успешен завършек процедура по медиация.


По-специално в курса ще научите повече за:

 • конфликта и способите за разрешаване на спорове,
 • процедурата по медиация – предимства, етапи, участници, видове,
 • правната рамка на медиацията в България и Европа;
 • центровете за медиация,
 • процедурата по препращане към медиация от съда.


Ще овладеете на практика:

 • основните комуникативни умения и медиаторски техники,
 • водене на преговори, основани на интереси,
 • своето поведение като медиатор,
 • проблемните поведения на участниците в конфликта и медиацията,
 • изготвянето на спогодба.


Такса за участие        
Таксата на целия цикъл от 3 нива е 590 лева.

Осигурени са учебни материали и кафе паузи.
Отстъпки. Таксата е 560 лв. при повече от 1 представител на организация  или при записване до 5 септември 2012г.

 

Таксата се заплаща на следната банкова сметка:

Получател: ПАМБ - МЕДИАЦИЯ ЕООД

Банка: ОББ

BG39UBBS80021049533930

BG UBBS

 

Срокове за записване и заплащане на таксата    

Начин на записване:
Записването се извършва чрез подаване на формуляр за участие и заплащане на 90 лева авансова такса или на пълната такса за участие.

Авансовата такса гарантира мястото Ви в обучението и не подлежи на връщане при отказ от страна на участника. В случай на отказ след заплащане на пълната такса, заплатената сума се връща на участника като се приспадат 90 лева задължителни административни разходи за обучението.


Краен срок за записване и заплащане на пълната такса за участие:  21 септември
2012г.

За записване
Формуляр със заявка за участие можете да изпратите ел. адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
За въпроси:
GSM 0889 803 978, Севдалина Александрова,
          0884 36 80 82, Албена Комитова.

Формуляри за участие можете да изтеглите оттук.
или да получите на Вашия e-mail като изпратите е-mail със заглавие Form на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Невъзможност за включване в обучението
ПАМБ си запазва правото да откаже участие в обучението на даден участник като го уведоми за това своевременно. В случай, че същият е заплатил таксата за обучението, платената от него такса му се връща изцяло. Таксата не подлежи на връщане в случай, че участник сам се е отказал от участие в обучението, независимо от това на каква част от обучението е присъствал.
   
Правилата за Сертифициране на медиатори можете да изтеглите от тук.

 
Кой организира обучението?        
Курсът се организира от Професионалната асоциация на медиаторите в България – обучителна институция, одобрена от Министерството на правосъдието, създадена от обучители по медиация и едни от първите сертифицирани медиатори в България. Завършилите успешно нашите сертифициращи курсове могат да бъдат вписани в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието. За повече информация:  www.pamb.info

За кого е подходящ този курс?        
Широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или подобрят професионалните си умения в сферата на разрешаването на спорове, напр.: правни съветници, адвокати, психолози, ръководители на екипи и дружества, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинг, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, предприемачи и други.


Обучители

 • Обучителите на ПАМБ са сертифицирани като медиатори и обучители по медиация въз основа на международни стандарти за обучение в рамките на Проект за реформа  в търговското право.
 • Участват в разработването на програмата за обучение за сертифициране на медиатори.
 • Имат специализация по търговска медиация в Съфълк Лоу Скуул в Бостън и в Харвард.
 • Участвали са в изработването на Закона за медиацията и Наредбата по прилагането му.
 • Участвали са в създаването и управлението на първите центрове за търговска медиация в София и  Стара Загора.
 • Участвали са в множество семинари и обучения по медиация за получаване на правоспособност, за информиране на заинтересовани групи – търговски компании, адвокати, общини, съдии, както и кампании за популяризиране на медиацията.
 • Участват в изпълнението на проекта на Професионална асоциация на медиаторите и Софийски районен съд „Медиацията – вашето решение”, включващ обучение на съдии и стартиране на програма за препращане към медиация.

 

Отзиви:

„За мен това обучение беше доста силна сверка с действителността и ми помогна да осъзная и забележа доста свои пропуски в личен и професионален план. Чувствам, че определено гледната ми точка и възприятия се освободиха от рамките, наложени от съвременната действителност” – Калинка Маринова

„В обучението най-много ме впечатли добрите преподавателски техники, добре подбрано учебно съдържание и стриктно спазване на програмата” – Красимира Брозиг

„Обучението е много ценно в личен и в професионален план. Приемам като необходим и ценен етап в личностното ми и професионално развитие” – Вержиния Димова

„В обучението ме впечатли изключително високият професионализъм на обучителите. Нито веднъж не показаха лично отношение към някого. Не загубих търпение. Овладяваха всяка ситуация.” – Албена Пенова

„Аз научих как човешките проблеми биват разслоявани и разглеждани в голяма дълбочина, структурирани правила за тяхното анализиране. Обучението ми допадна как беше структурирано и информацията беше поднесена по много подходящ начин. Много ми хареса организацията.” – Йоан Ангелов

„Информацията беше поднесена много достъпно и разбираемо” – Албена Танова