Посетете сайта www.mediationbg.info за да научите повече за това:

 • Какво е медиацията
 • Какви са предимствата
 • В кои случаи да изберете медиация
 • Как да започнете процедурата
 • Как протича процедурата
 • Как да постигнете желаното решение
 • Как Ви помага медиаторът
 • Как може да Ви помогне адвоката Ви
 • Кои са факторите за успешното разрешение
.
 • BG
 • EN

Избрано

СВЕТЪТ Е АРС

2017-ТА:
Втора поредна година СВЕТЪТ Е АРС

През април 1976 година едно събитие, получило известност под названието Конференция Паунд,  дава тласък на модерното разбиране за алтернативно решаване на спорове в САЩ - форумът започва дискусия върху тема, която вероятно ще бъде окачествена като „най-голямата реформа в развитието на американската съдебна система”.  Конференцията получава своето...


Продължава...