Елиза Николаева Николова

Председател, Адвокат, „Николова, Кънев, Калинов и съдружници”

Любка Георгиева Василева – Карапанова

Юридически консултант, Софарма АД

Миряна Петрова Калчева

Управител, „Екстранс” ООД

Рубина Минкова

Ръководител проекти, неправителствен сектор

Свилена Димитрова

Адвокат, D & P Адвокатска кантора

Симона Такова

Aдвокат, представител по индустриална собственост за България и ЕС

  • BG
  • EN

Избрано

СВЕТЪТ Е АРС

2017-ТА:
Втора поредна година СВЕТЪТ Е АРС

През април 1976 година едно събитие, получило известност под названието Конференция Паунд,  дава тласък на модерното разбиране за алтернативно решаване на спорове в САЩ - форумът започва дискусия върху тема, която вероятно ще бъде окачествена като „най-голямата реформа в развитието на американската съдебна система”.  Конференцията получава своето...


Продължава...