ПРОФЕСИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЕДИАТОРИТЕ

В БЪЛГАРИЯ

Добре дошли в нашия сайт!

Ние създадохме този сайт, за да ви дадем избор – да общувате с лекота и да преодолявате различията в ежедневието си добронамерено и толерантно.


Кои сме ние?

Ние сме обединение на  правоспособни медиатори и обучители по медиация. Асоциацията ни е одобрена да обучава медиатори от Министъра на правосъдието със заповед ЛС-04-900/28.11.2007.

Какво правим?

  • Предоставяме компетентно и качествено съдействие при разрешаване на спорове.
  • Популяризираме добронамереното и ефективно разрешаване на конфликти чрез медиация.
  • Работим за изграждане на общност от съмишленици за развитието и утвърждаването на медиацията в България.

Защо го правим?

  • За да изградим култура на общуване, в която хората проявяват толерантност и решават споровете си добронамерено.
  • За да направим медиацията популярна, достъпна и качествена услуга.

Как го правим?

Като поддържаме висок стандарт за качество и предоставяме следните услуги:
  • разрешаване на спорове чрез медиация;
  • обучения и информационни семинари;
  • разработване и публикуване на актуална информация за медиацията.
.
  • BG
  • EN

Избрано

СВЕТЪТ Е АРС

2017-ТА:
Втора поредна година СВЕТЪТ Е АРС

През април 1976 година едно събитие, получило известност под названието Конференция Паунд,  дава тласък на модерното разбиране за алтернативно решаване на спорове в САЩ - форумът започва дискусия върху тема, която вероятно ще бъде окачествена като „най-голямата реформа в развитието на американската съдебна система”.  Конференцията получава своето...


Продължава...