ПАМБ

 

Година

Брой обучения

Вид обучение

Брой лица

 

 

СЕРТИФИЦИРАЩИ ОБУЧЕНИЯ

 

2008

2

Сертифициращо обучение по медиация

51

Общо 2009

1

Сертифициращо обучение по медиация

17

Общо 2010

4

Сертифициращо обучение по медиация

67

Общо 2011

4

Сертифициращо обучение по медиация

60

Общо 2012

4

Сертифициращо обучение по медиация

45

Общо 2013

6 + 1

Сертифициращо обучение по медиация + Сертифициращо специализирано обучение по медиация за потребителски спорове

117

Общо 2014

5

Сертифициращо обучение по медиация

40

Общо 2015

6 + 1 + 1

Сертифициращо обучение по медиация + Сертифициращо специализирано обучение по трансгранична медиация
Сертифициращо специализирано обучение по медиация за потребителски спорове

113

ОБЩО

510

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ (СЕМИНАРИ) ПО СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ  И ФОНДАЦИЯ „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ“

 

Общо 2009

1

Обучение от присъствен тип

13

Общо 2011

5

Обучение от присъствен тип

138

Общо 2012

6

Обучение от присъствен тип

154

ОБЩО

305

  • BG
  • EN

Избрано

СВЕТЪТ Е АРС

2017-ТА:
Втора поредна година СВЕТЪТ Е АРС

През април 1976 година едно събитие, получило известност под названието Конференция Паунд,  дава тласък на модерното разбиране за алтернативно решаване на спорове в САЩ - форумът започва дискусия върху тема, която вероятно ще бъде окачествена като „най-голямата реформа в развитието на американската съдебна система”.  Конференцията получава своето...


Продължава...